• slide-mm

'Kracht van Aandacht'

Aandacht is nodig voor alles wat je in het leven wilt bereiken!
Maar voor je het weet is je aandacht er van door! Soms rennen je gedachten tijdens het opstaan al naar het eind van de dag! Hoe kan je zorgen dat hij in je buurt blijft?
Zelfregulatie is een belangrijke stabiliserende factor bij kinderen. Niet het IQ maar juist het vermogen tot aandacht- en impuls regulatie is de belangrijkste voorspeller voor succesvol functioneren!

Aandacht is te trainen!
Dat kan zowel individueel als door het volgen van een zes wekenlang groepsprogramma.
Hierbij ligt de focus niet op het stil zitten op een stoel of poefje, maar juist óók door dynamische oefeningen!
Het leren "switchen" is een essentieel onderdeel van Mindfulness & Movement.aandacht bij de les, mindfulness voor kinderen soest